Våra Tjänster > Varför välja oss?
 
Varför välja oss?
 
 

Hög och bred kompetens hos konsulterna:
Samtliga konsulter har akademisk examen och Seniorkonsulterna har haft personal-ledande roller i den offentliga och privata sektorn, i linjen eller i stab.
 
 
Hög förståelse för uppdragsgivarens behov och för kandidatens perspektiv (inte minst viktigt!)Lång samlad erfarenhet av rekrytering:
Executive Search, Urval och Personbedömning. Våra konsulter har skolats i några av världens största headhunter-företag och har arbetat brett med olika HR-frågor.
 
 
Ett mångsidigt perspektiv på rekryteringens utmaningar och förutsättningar och förmåga leverera resultat till våra uppdragsgivare.En strukturerad process och modell.
I rekryteringsprocessen och i intervjuer arbetar vi utifrån en strukturerad modell baserad på aktuell forskning inom rekrytering och intervjuteknik. De testinstrument vi använder ärgranskade av STP- Stiftelsen för tillämpad psykologi.
 
 
Kvalitet och trovärdighet till gagn för våra uppdragsgivare och kandidater. Att effekterna av vår konsultinsats blir bestående anser vi avspeglar sig i att de kandidater vi rekryterat och bedömt de facto uppfyller sina mål, finns kvar i organisationen och är framgångsrika i sin roll.