Våra Tjänster > Det vi gör
 
Det vi gör
 
 


Peyron Rekrytering genomför antingen hela rekryteringen eller kompletterar din egen process. En hel rekrytering kan ske som

• Search – sökning av kandidater
• Selection – urval, annonserade uppdrag
• Kombination av Search och Selection

Om du bara behöver hjälp med vissa moment utför vi delar av rekryteringsprocessen, vilket kan vara:

• Utarbetande av kravspecifikation
• Marknadsanalys
• Bedömning av slutkandidater inkl. test sk second opinion
• Rekryteringsutbildning
• Coaching/HandledningUtarbetande av kravspecifikation

All rekrytering måste utgå från en kravspecifikation. Vi lägger stor vikt vid en genomarbetad kravprofil som en förutsättning för ett bra slutresultat och styrdokumentet i rekryteringsprocessen. Vid behov tar vi också fram själva kravprofilen som egen tjänst.


Search - Sökning av kandidater

Kravprofilen ligger till grund för en systematisk genomlysning av kandidatmarknaden. Arbetet sker genom inventering av olika nätverk, direkt och indirekt. Vårt nätverk omfattas dels av en kvalificerad databas av aktuella namn, dels av det informella nätverk som organisationen och varje konsult har.

Metoden innebär att vi på ett professionellt sätt har möjlighet att närma oss presumtiva, relevanta kandidater. Vi intervjuar och bedömer relevanta kandidater som, dels ställs mot varandra, dels mot kravprofilen. Testning och referenstagning ingår som en naturlig del i våra sökuppdrag.

<< Tillbaka till förstasidan


Selection - Urval / Annonserade uppdrag

Urvalet sker utifrån en annons och bedömningsunderlaget är kandidater från den öppna arbetsmarknaden. Vi medverkar som rådgivare för innehåll och utformning av annonstext samt val av media.

Referenser tas enligt vår 360-gradersmetod som innebär att flera referensgivare kring kandidaten t.ex. chef, medarbetare, facklig representant, kund eller leverantör får ge sin bild av den sökande.

<< Tillbaka till förstasidan


Kombination av annons och sökning

I denna typ av uppdrag startar vi med en annons för att först nå aktivt arbetssökande. Om svaren blir otillräckliga bygger vi på med en Search/Sökning och testning av slutkandidater. Detta ger uppdragsgivaren flexibilitet i upplägget och en maximal genomlysning av marknaden.

<< Tillbaka till förstasidan


Marknadsanalys

I takt med att det blir allt svårare att hitta rätt kompetens via annonsering blir uppsökande kandidatkontakter vägen till framgång i rekryteringen.
I vår Marknadsanalys får du veta hur ditt varumärke som arbetsgivare uppfattas på kandidatmarknaden och målet är också att hitta de kandidater du ej fann via annonsen.

<< Tillbaka till förstasidan


Second opinion – Testning och personbedömning


Om uppdragsgivaren har egna kandidater och behöver hjälp med den slutliga bedömningen kan vi erbjuda så kallad Second opinion. Vi utför testning och djupintervju och återför resultatet till vår uppdragsgivare.

<< Tillbaka till förstasidan


Rekryteringsutbildningar

Vi har stor vana och lång erfarenhet av rekrytering och delar gärna med oss av våra kunskaper. Referenser finns på tidigare utförda rekryteringsutbildningar och vi kommer gärna med förslag på upplägg och genomförande som passar din organisation.


Coaching/Handledning

Coaching/Handledning är en annan tjänst som vi tillhandahåller, tex. till ”våra kandidater” eller till chefer som vi har haft som uppdragsgivare. Handledningen går ut på att stödja individen i dennes chef- och ledarskap.


Uppföljning efter anställning

Peyron Rekrytering strävar efter att hålla en kontinuerlig kontakt med de kandidater som vi varit med och rekryterat. Vi följer upp och utvärderar rekryteringen med både uppdragsgivare och kandidat.